SUMARIO

ESTUDIOS

La política familiar a Catalunya: És la implicació paterna una prioritat?

Marc Grau
Investigador IESF

L’entrada de la dona en el mercat laboral (remunerat) ha desdibuixat parcialment els rols preestablerts entre homes i dones. Tot i que l’home ha incrementat significativament el temps que dedica als seus fills, les diferències en el temps dedicat a la llar i als fills per homes i dones ocupats segueixen sent exageradament desproporcionades. És per això que fomentar una millor implicació paterna en la dedicació als fills ha estat i és la prioritat de molts governs actuals. L’objectiu d’aquest capítol és analitzar si aquesta prioritat és també un fet real en la política familiar catalana a partir de l´anàlisi del Pla Integral de Suport de la Família 2012-2016. El capítol conclou que tot i la motivació del Govern de la Generalitat per fomentar una implicació paterna tal i com es descriu en la presentació del pla, en el preàmbul i en la cinquena secció on es presenten els quatre grans reptes de país, el pla obvia cegament aquest propòsit en el desenvolupament dels seus eixos, objectius i mesures.

Si quieres leer el artículo completo, puedes descargarte el archivo en pdf

Paraules clau:

Catalunya, política familiar, implicación paterna, família